Blogs

VALSTS PĀRKĀRTOŠANĀ RADIKĀLISMS IR ATTAISNOJAMS, jo –
UN LATVIJAI TAS IR NEATLIEKAMI NEPIECIEŠAMS !
 
    Mūsu jaunatgūtā valsts 20 gados ir partiju apturēta un izpostīta. Aplams ir samiernieciskais iebildums, ka slikti jau iet visās postkomunisma valstīs. Taču tik slikti neiet gan visās! Polija. Visstraujākā attīstība Eiropas Savienībā. Arī Igaunija. Tikai ne Latvija. Te ir īpaši stagnējošā partokrātija, kas, tautai neprotestējot, mūs novedusi nabadzībā, atkarībā, pat bezizejas stāvoklī. Partokrātijas stils ir stagnācija, radikālu izmaiņu absolūta nepieļaušana iedibinātajā vēlēšanu un pārvaldes sistēmā, mīņāšanās un kāpšanās atpakaļ, baidoties zaudēt partijnieku iekarotās un iekārotās amata vietas pie sabiedrības IKP – iekšzemes kopprodukta apgrozības.
     Ir nonākts pie tālāk neiespējamības robežas – vismaz puse mūsu sabiedrības ir nabagi, bet partijas plēšas savā starpā, bremzē cita citai str ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 611 | Pievienoja: Pēteris | Datums: 07.11.2010

SATVERSMES SAPULCE. Nepieciešamības pamatojums.
 
Kvintesence no diplomāta Valda Krastiņa intervijas "Citā dienā"

Neatkarīgi no tā, kāda partija vai partiju grupa nākamo vēlēšanu rezultātā nonāks pie varas, būtiskas izmaiņas esošajā, absolūti nejēdzīgajā sociāli ekonomiskajā izkārtojumā nav gaidāmas.

Par to, ka tas tā ir, gādājuši Saeimas sasaukumi viens pēc otra. Bet sākums ir labi zināms. Faktiski tas bija Klubs 21 un no tā 1993.gadā dzimušais Latvijas ceļš, kurā sekmīgi apvienojās laba daļa bijušo LPSR augsta līmeņa funkcionāru un drošības iestāžu darbinieku. Tiem bija pieredze, nauda un organizatoriskā prasme, kuras tik ļoti pietrūka uz barikādēm stāvētājiem. Tie naivi pieņēma, ka bijušie nu kļuvuši par Latvijas patriotiem un domā tik par valsts nākotni.

To, ka viņi tā nedomāja gan, varējām pārliecināties pamazām, laika gaitā, kad LC un citu, nākamo un topošo partiju dižvīri sāka pielāgo ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 604 | Pievienoja: Pēteris | Datums: 05.11.2010

 
Kā Satversmes tiesa pārkāpj Satversmi un aizstāv partokrātiju. Konkrēti materiāli.
 
Paskaidrojumi pirms sūdzības teksta:
 
Šī ir šogad (2010) konkrēta pilsoņa 5.sūdzība Satversmes tiesai (ST) par Saeimas vēlēšanu likuma 9.panta atbilstību Satversmei un starptautiskajiem tiesību aktiem (konkrētāk par tiem sūdzības tekstā). Arī šī kārtējā šeit publicētā pamatotā un argumentētā, juridiski pierādītā un atbilstoši likumam iesniegtā sūdzība ir noraidīta. Nav jēgas šeit uzskaitīt noraidījumu pamatojumus. Tie atkārtojas, tie ir tiesiski nepamatoti, neargumentēti, pat neloģiski un, vienkārši sakot, piemeklēti, lai atrakstītos, pēc būtības nav analizēta sūdzība un problēma vispār. Ja būtu par ST augstāka tiesu instatnce, būtu tiesisks pamats apstrīdēt  ST noraidīšanas ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 951 | Pievienoja: Pēteris | Datums: 29.10.2010

Pie SACT LN 13.07.2010. sūdzības Satversmes tiesai - partokrātijas raksturojums un argumenti pret to.
( Var kalpot kā juridisko pamatojumu materiāls pret partokrātiju)

Starptautiskās apvienības par cilvēka tiesībām Latvijas nodaļa (SACT LN) iesniedz Satversmes tiesai pie savas sūdzības šādus papildinājumus.

Ar Saeimas vēlēšanu likuma 9.pantu bezpartejiskajiem pilsoņiem būtībā aizliegts sastādīt kandidātu sarakstus, tos iesniegt un par tiem balsot, kā arī pašiem balotēties. Tāda nepieļaušana rada šo pilsoņu diskrimināciju - vēlēšanu tiesību nepamatotus ierobežojumus aktīvi piedalīties valsts pārvaldes politikas noteikšanā. Kā sekas tam ir demokrātijas aizstāšana ar partokrātiju partiju interesēs, radot vēlētājiem tikai ilūziju par demokrātiju kā tautas varas realizēšanu, taču tikai ar balsošanu vien, bet ne ar kandidātu izvirzīšanas un balotēšanās tiesībām. Šiem pilsoņiem ir liegtas tiesības aktīvi ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 638 | Pievienoja: Pēteris | Datums: 29.10.2010

Daži piemēri par kandidātu sarakstu iesniegšanu citās valstīs
 
  Somijā
 Nominācijas iesniedz politiskās partijas vai vēlētāju apvienības, kas ir saņēmušas vismaz 1000 vēlētāju parakstus..
 
 Grieķijā 
 Sarakstus drīkst iesniegt tikai partijas vai to apvienības. ( Komentārs: gluži kā Latvijā - tikai partijas, un tāpēc tāpat kā Latvijā tur ir visdziļākā krīze)
 
  Īrijā
  Kandidāti var pieteikties individuāli.. Iesniedzot pieteikumu, depozītā jāiemaksā 1000 īru mārciņas.
 
Skatījumu skaits: 604 | Pievienoja: Pēteris | Datums: 29.10.2010

Partiju varas sistēmas - partokrātijas radītās negatīvās sekas.
 
      Varas partijas valsts pārvaldē ievirza savas partijas biedrus – par ministriem, par iestāžu vadītājiem un tamlīdzīgi. Praksē ir pierādījies, ka šī metode dod iespēju partijām finansēties no pašas iecelto amatpersonu lielajām algām; savstarpējo personīgo paziņu sistēmā nav iespējama iedarbīga kontrole un atbildība par pārkāpumiem, jo ierēdņi-partijnieki savstarpēji cits citu pasarga no atbildības kā savas partijas biedrus. Saeimā partijas nosaka diktātu – frakcijas biedriem balsot tā, kā to norāda partijas frakcijas vadītājs, bet tāds diktāts sašaurina lēmēju skaitu, padarot to par mono lēmumu, neļauj šīs partijas deputātiem kā personībām balsot pēc saviem uzskatiem un sirdsapziņas. Būtībā valda biedru spaidīga pakļaušanās vadītājam, likumprojektu tātad neapspriež neatkarīgi daudzi deputāti, bet ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 646 | Pievienoja: Pēteris | Datums: 29.10.2010

LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMES TIESAI
Konstitucionālā sūdzība
par Saeimas vēlēšanu likuma 9. panta 1. daļas atbilstību Satversmes 1. un 2. pantam.
 
 Saeimas vēlēšanu likumu 1995. gada 25. maijā ir pieņēmusi Latvijas Republikas Saeima, tas stājās spēkā 1995. gada 6. jūnijā un ar grozījumiem ir spēkā esošs.
 
 Saeimas vēlēšanu likuma 9. panta 1. daļa: "(1) Kandidātu sarakstu var iesniegt: 1) likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta politiskā organizācija (partija); 2) likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta politisko organizāciju (partiju) apvienība." Šajā sūdzībā šī ir apstrīdētā tiesību norma, ko iesniedzēja lūdz atzīt par neatbilstošu Satversmes 1. un 2. pantam. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 16. p. 1. punktu šī sūdzība ir piekritīga Satversmes tiesai.
 
Iesniedzēja ir juridiska persona, biedrība "Starptautiskās apvienības par cilvēka tiesībām Latvijas nodaļa” ( saīs ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 854 | Pievienoja: Pēteris | Datums: 24.10.2010

* SACT LN prasa tiesai atzīt, ka Latvijā ir ekonomiskā krīze kā nepārvaramā vara (force majeure), bet tiesas tāpat kā valsts izvairās to atzīt, ar to, it kā glābjot valsts prestižu, vēl vairāk pasliktina trūkumcietēju stāvokli... Šeit tiek publicēti daži dokumenti no šīs lietas. Svarīgi atzīmēt, ka SACT LN kā cilvēka tiesību aizstāvētāja varētu sagādāt humāno palīdzību no ārvalstīm, ja būtu oficiāli atzīts, ka Latvijā ir ekonomiskā krīze ne jau cilvēku slinkuma dēļ, bet gan tāpēc, ka valsts neveicina ražošanu - negādā darba vietas un nepilda starptautiskos līgumus, ar kuriem Latvija ir apņēmusies nodrošināt saviem pilsoņiem cilvēka cienīgu dzīvi. Kopš 3.03.2010. Jelgavas tiesa vairākkārt noraidīja pieteikuma pieņemšanu. Īsuma labad šeit tikai raksturīgākie materiāli, no kuriem redzama tiesu nevēlēšanās izskatīt šāda rakstura pieteikumu. Ja prokuratūra neiesniegs protestu, tad arī prokuratūra apliecinās nevēlēšanos palīdzēt trūkumā masveidā novestiem cilvēkiem. Ir CL norma, kas nos ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 5689 | Pievienoja: Pēteris | Datums: 18.10.2010 | Komentāri (3)

* Kom. no DELFI: "Es neredzu, ka kaut kas mainītos. Daudziem joprojām nav darba. Cilvēkiem vienkārši nebūs par ko dzīvot. Tādēļ kaut kam ir jāmainās. Mums ir tiesības dzīvot citādā valstī," intervijā radio teica Sudraba.
Neviens no vadošajiem, prezidentus ieskaitot, neveicina ražošanu, pat viņiem iesniegtos projektus ignorē, neliekas zinis par konkrētu darba vietu radīšanu, pat par tādu projektu pieteikumiem, kas neprasa Latvijas naudu, jo tos gatavi finansēt privātie investori, būtu tūkstošiem darba vietu, atdzīvotos naudas aprite utt., taču zaļo gaismu nedod...
Sudrabas kundze runā skarbu patiesību, bet viņas teiktajā valdošie, partokrātija neieklausās tāpat kā neliekas zinis par viņas atklātajiem valsts naudas izšķērdēšanas daudzajiem gadījumiem. Pilnīga ignorance. Uzpūsts pārvaldes aparāts, algu saņem neatkarīgi no tautas labā darīta darba... Neapšaubāmi - jaunas Saeimas vēlēšanas notiks jau 2011.gadā pēc jauna vēlēšanu likuma un pēc grozījumiem Satversmē ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 587 | Pievienoja: Pēteris | Datums: 18.10.2010

 
 
Starptautiskās cilvēka tiesību konferences paziņojums
Rīgā, 2010.gada 25.septembrī.
 
 Ievērojot ārzemju viesu vēlēšanos nesaasināt starpvalstu attiecības un ievērojot Latvijas tiesībzinātņu ekspertu vēlēšanos izvairīties no varbūtējām problēmām par atklāti paustiem atzinumiem attiecībā uz Latvijas valsts pārvaldes partokrātisko raksturu, konference notika aiz slēgtām durvīm. Konferences tēma: "Pret partokrātiju, par demokrātijas atjaunošanu Latvijā”. Konferenci rīkoja Starptautiskās apvienības par cilvēka tiesībām ( ISHR ) Latvijas nodaļa ( SACT LN ). Konference bija izsludināta NVO Alianse mājas lapā un citās interneta vietnēs ar dalībnieku pieteikšanos pa e-pastu sact.ln@tvnet. Konferences gaitā tika analizēti fakti, kas neapšaubāmi ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 639 | Pievienoja: Pēteris | Datums: 18.10.2010

« 1 2 ... 11 12 13 14 »