Blogs

Prol.:  "Minēto ordeni vairāk bija pelnījis cits Pēteris- P.Lazda , kas
> bija cietis no Homo Sovjeticus imperiālistu represīvās psihiatrijas."

( No e-pasta, komentārs )

Labdien, Mārtiņ!
Paldies par trauksmes celšanu! Paldies par sapratni attiecībā uz manu cīņu pret totalitārismu! Es tiešām kā disidents toreiz upurēju sevi, izgāju atklātā cīņā pret noziedzīgo pārspēku, lai atmaskotu komunistu režīmu. Mani par to tā režīma pakalpiņi apzināti nosauca par garīgi slimu, un, kas ir īpaši dīvaini, mūsu atjaunotajā Latvijā valsts vara pat līdz šim nav iebildusi Apsītei un viņai līdzīgajiem par viņu uzskatu, ka pret valsts režīmu var cīnīties un cīnās tikai psihiski slimie. Tātad visi tie, kas arī turpmāk cīnīsies pret, nedod Dievs, Latvijas pakļaušanu svešai varai kā īsteni Latvijas patrioti, būs vienīgi psihiski slimie, jo viņi, lūk, psihiatruprāt gudrāki būtu, ja klusi samierinātos ar totalitāro režīmu un klusētu ... Lasīt tālāk »

Skatījumu skaits: 0 | Pievienoja: Pēteris | Datums: 19.11.2019 | Komentāri (0)

VIRSKAPELĀNS MĀCĪTĀJS ELMĀRS PĻAVIŅŠ 

BRĪNUMSKAIDRA UN PAMATOTA  RUNA! LŪDZU NOKLAUSIETIES! 

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/svetrits/latvijas-neatkaribas-kara-simtgades-svetbridis.-studija-macitajs.a123281/

Mans komentārs:

Paldies Radio 1  vadībai par to, ka šis raidījums izskanēja Lāčplēša dienas priekšvakarā. Paldies Mācītājam-patriotam Pļaviņam par dziļi izjusto runu. Neviena akadēmiskā runa par Latvijas brīvības cīnītājiem nespēj tik dziļi atainot, kāpēc mēs šodien varam dzīvot savā valstī, kaut tā vēl nav tāda, kādu brīvības cīnītāji, disidenti un mēs kā īsteni Latvijas patrioti esam vēlējušies un vēlamies. Acīmredzot,  par maz, ļoti par maz mums ir bijuši šāda tipa brīvības cīnītāji pēc Latvijas brīvības izcīnīšanas. Un te nu jāsecina, ka viņu var nākotnē būt v ... Lasīt tālāk »

Skatījumu skaits: 3 | Pievienoja: Pēteris | Datums: 11.11.2019 | Komentāri (0)

155. Kur paliek šie brīži? Cik ilgi saglabājas, kur un vai vispār tie «ierakstās»? Kādā formā viss notiekošais kaut kur fiksējas kā arhīvā? Kardināli jautājumi. Šķiet, neviens nav spējis uz tiem ticami atbildēt... Tomēr paanalizēsim. Šajā visīsākajā mo­mentā viss konkrētajā esamībā ir stāvoklis, nav nekādas kustības, nekas nepaspēj ne par mata tiesu pārvietoties. Nākošais moments ir tikpat statisks. Kas notiek starp šiem momentiem? Šāds jautājums ir maldinošs, jo momenti nav kā ķieģeļi, ko grēdā kraut. Nav un nevar būt tāda jēdziena «moments robežās». Tā nav arī ne milisekunde, ne pat mikrosekunde, jo tām nevar noteikt ne sākumu, ne beigas, tā mikrosekunde ir kustībā, tā turpinās. Tātad moments nav konstants, pabeigts lielums, bet pats ir kustība. Var sacīt, ka laiks ir kustība, un kustība ir laiks. Jebkura kustība atstāj «pēdas» telpā, jo citādi tā nebūtu kustība, un tā nebūtu telpa. Tā kā kustība ir laiks, tad jebkurš laika moments atstāj iz ... Lasīt tālāk »

Skatījumu skaits: 145 | Pievienoja: Pēteris | Datums: 26.08.2018 | Komentāri (0)

145. Pieļausim domu, ka pastāv ne tikai mūsu dzīve, garu dzīve, ka abās šajās dzīvēs mūsu dvēsele, gars var «nogrēkoties», bet pastāv arī citas «civilizācijas» uz citiem Visuma objektiem un citās sfērās. Nav izslēgta mums nezināmo būtņu hierarhija, gradāciju sistēma, dzīvības formu dažādība. Piemēram, cilvēki uz zemes varbūt ir kādi n-tie pēc nopelniem savā dzīves līmenī, citur dzīvo laimīgāk vai vēl nelaimīgāk. Pamatojums šādam pieņēmumam ir tas, ka garu pasaules harmonija vai disharmonija varētu būt pārāk vienmuļa, ka brīvība alkst kaut kādas dinamikas, dažādības...

Ja ticētu darvinistiem par dzīvo radību stihisku attīstību no primātiem un dabiskā izlases ceļā, tad tagad uz Zemes va­jadzētu būt nevis noteiktam dzīvo radību sugu skaitam, bet ab­solūti nenosakāmu mutantu skaitam, pie kam starp sugām vispār nebūtu robežu, būtu bezgalīgs daudzums kroplīgu būtņu bez jebkādām noteiktām un ilgstoši pastāvošām sugas īpatnībām. Ja tomēr ir nošķirtas ... Lasīt tālāk »

Skatījumu skaits: 127 | Pievienoja: Pēteris | Datums: 26.08.2018 | Komentāri (0)

100. Varētu uzskatīt, ka nav individuālas dvēseles (gara) katra dzīvai radībai, cilvēkam, bet ir tikai kāds Absolūtais gars, pie kura dzīvais organisms pieslēdzas kā spuldzīte pie elektrības tīkla un spoži deg un nodziest, kad pazūd kontakts. Katra nodzišana palielinātu baterijas jaudu par vienu vienību, ar to tad varētu radīt jaunu dzīvību. Taču šāda sistēma būtu bezmērķīga, katrs mirušais pazustu bez turpinājuma.

101. Ka atmiņa, domu kopums, idejas atrodas ārpus domātāja un ir ne jau viņa smadzeņu produkts, liecina arī šāds piemērs. Pirms nāves mirstošais kā filmu attin atpakaļ savu dzīvi un redz īsā mirklī savu nodzīvoto «panorāmu». Varētu uzskatīt ka šī retrospektīvā vīzija notiek smadzenēs no tur esošā uzkrāju­ma. Taču to pašu ir jāredz arī tiem cilvēkiem, kas iet bojā ek­splozijā, kad smadzenes kā sistēma beidz pastāvēt vienā mo­mentā. Pareizāk ir uzskatīt, ka tieši gars ir tas, kas «atceras» dvēseles piedzīvoto. Savukārt no tā var s ... Lasīt tālāk »

Skatījumu skaits: 138 | Pievienoja: Pēteris | Datums: 26.08.2018 | Komentāri (0)

Par «Es» problēmu. Neticīgais Toms var sacīt: «Kamēr nebūs atbildes uz jautājumu, kāpēc es pārdzimstot nepārmantoju arī savu «Es»-sajūtu, es nevarēšu ticēt tam, ka es pēc nāves saglabāšu savu «Es» turpinātā garā...» Paanalizēsim. Kas ir «Es»? Tas nevarētu būt kaut kas noslēgts patstāvīgā vienībā. Tam jābūt saistītam ar Dabas saprātu, ar dzīvības substanci. «Es» apzinās sevi, kamēr dzīvais organisms ir pie samaņas. Bezsamaņā «Es» nedarbojas, nav. Tātad būt dzīvam vien vēl nenozīmē būt ar savu «Es». Bez apziņas nav «Es». Ir viņš, viņa... Apziņa ir piederīga Dabas saprātam. Tas var nozīmēt to, ka «Es»-sajūta ir Dabas saprāta daļa jeb līdzdalība tajā ar konkrēto dzīvību un uztveres mehānismu. Rupji salīdzinot, tas ir kā telefona aparāta saikne ar telefonu centrāli, kurā ir arī šī konkrētā aparāta numurs-šūna. Dabas saprāta centrāle kopumā aptver visus ar apziņu apveltī ... Lasīt tālāk »

Skatījumu skaits: 130 | Pievienoja: Pēteris | Datums: 26.08.2018 | Komentāri (0)

60. Kāpēc var paredzēt nākotni? Uzskata, ka te parādās laika relativitāte, ka tas, kas notiks, ir jau noticis, bet mēs vēl tikai to piedzīvosim. Taču tā tas nav. Laiks te nav piesaucams. Atbilde meklējama Dabas saprāta kopzināšanu un pastāvīgo likumu noteikto norišu kopumā. Vienkāršoti to var salīdzināt ar dato­ru vai ķīmisko reakciju precīzo atkārtošanos, kategorisko ne­mainību. Ja Dabas saprātam (datoram) ir zināmi visi apstākļi, tad, zinot norišu likumsakarības, var prognozēt notikumu gaitu. Pat t.s. nejaušība un brīvās gribas izpausmes šādā Dabas saprātā ir prognozējamas kā secīgi nenovēršamas. Tātad viss ir de­terminēts? Fatāls? No informācijas viedokļa — jā. Pat haoss kādā sistēmas daļā tikai šķiet haoss, bet īstenībā arī tas noris tikai pēc optimālas norises vieglākās iespējas konkrētā mo­menta situācijā. Haoss ir tikai mūsu šķietamība, jo mums nav pat priekšstata par tagadnes-nākotnes īsā momenta fizikālo un garīgo apstākļu summu, kas ir neaptverami lie ... Lasīt tālāk »

Skatījumu skaits: 146 | Pievienoja: Pēteris | Datums: 26.08.2018 | Komentāri (0)

36.

Vai dzīvā radība, pēc tā tiecoties, miljardos gados nevarēja sasniegt labāku situāciju, kurā nebūtu tik ļoti jānopūlas sagādāt visu izdzīvošanai nepieciešamo? Vai tas vēlreiz nepierāda to, ka dzīvās būtnes uz Zemes ir kāda saprāta apzinīgi radītas ar nolūku likt tām darboties, ciest, bet pašsaglabāties dzīvības instinkta un ieprogrammēto interešu vadībā. Varētu pat domāt, ka visu šo cietēju armiju ir apzināti radījuši ļaunie spēki, lai baudītu sāpju atmosfēru. Bet vai tādā gadījumā būtu bijis mērķtiecīgi likt šiem cietējiem iet bojā, mirt? Lai taču viņi cieš sāpes mūžīgi par prieku ļaunajiem. Kāpēc noveco un mirst šie dzīvie organismi? Vai ne tāpēc, ka tie ir apzināti radīti apgrozībai soda nometnē, nevis evolucionējuši pilnīgā haosa pašplūsmā? Dabas saprāts tos apzināti radījis dzīvei uz Zemes, rēķinoties ar ļauno spēku nenovēršamo līdzdalību radīšanas procesā. Un tiešām, varbūt tieši ļaunie spēki ir radījuši slimības, nezāles, koroziju… Nekas pats par sevi nav n ... Lasīt tālāk »

Skatījumu skaits: 129 | Pievienoja: Pēteris | Datums: 26.08.2018 | Komentāri (0)

Šeit tiek publicēts grāmatas "Skarbā dzīve soda nometnē, kas riņķo ap Sauli" jaunā teksta sākums.

 

Pēteris Lazda

Skarbā dzīve. Kāpēc?

Grāmatas apraksts

Šīs grāmatas teksts ir domāts kā zāles skumjajiem domātājiem, bet ne tiem, kam jaunības vējš galvā un kam nav jautājumu par dzīves jēgu... Viņiem jau tāpat ir labi. Ar šo grāmatu ir domāts palīdzēt bēdu piemeklētajiem klusināt vilšanos caur plašāku redzējumu, kāpēc šo ciešanu un grūtību dzīvē nav mazāk, un kāpēc prieka nav vairāk...

1.

Gan mana, gan tava, gan jebkuras būtnes dzīve uz Zemes ir pilna sāpju, ciešanu, grūtību… Prieka un laimes ir maz. Katrs no mums ir jautājis, kāpēc uz Zemes – šajā skaistajā oāzē – cilvēki nevar ierīkot Paradīzi un dzīvot laimīgi? Kāpēc slimības, grūtības, nesaprašanās, nāve…?

Šī grāmata var dot atbildi pēc atbild ... Lasīt tālāk »

Skatījumu skaits: 135 | Pievienoja: Pēteris | Datums: 26.08.2018 | Komentāri (0)

Imants Kalniņš intervijā Vesti 11.12.2017. starp citu ir teicis:

„— Пока Латвия будет членом какого-либо объединения, форма правления совершенно неважна. Потому что Латвия, будучи членом Европейского союза, подчиняется тем инструкциям и приказам, которые идут из союзного центра. Если мы представим себе, что Латвия станет суверенной, действительно суверенным государством, тогда, я считаю, нынешняя форма правления не годится.

Партийная демократия, которая есть в Латвии сегодня, ведет к хаосу, а не к порядку. Я считаю, что государственная власть должна быть достаточно авторитарной, иерархической и сильной. Должна быть ясная иерархия власти с соответствующей ответственностью на каждом уровне.”

(  http://vesti.lv/news/kalninysh-latviya-obsluzhivaet-interesy-zapada-es-dolzhen-raspastysya?utm_source=bblat&utm_medium=728x260&utm_campaign=Links-in-partner-sites  )

....................................................

... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 266 | Pievienoja: Pēteris | Datums: 11.02.2018 | Komentāri (0)

1 2 3 ... 13 14 »